قانون جذب چیست؟

قانون جذب یعنی مطابق با روحیات و فرکانس های فکری خود اتفاقات و شرایطی را به زندگی خود جذب می کنید. به عبارت دیگر تمام اتفاقات زندگی ما (چه خوب و چه بد) نتیجه فرکانس های فکری ما می باشد.

برای اینکه بتوانیم به زندگی خود مسلط شویم باید این موارد را یاد بگیریم:

  1. ذهن ما چه ساختاری دارد و چگونه کار می کند؟
  2. چگونه فرکانس از ذهن ما ارسال می شوند و قابلیت جذب دارند؟
  3. فرکانس های منفی کدام هستند و چگونه باید پاکسازی شوند؟
  4. چگونه باید ذهن خود را روی خواسته هایمان متمرکز کنیم تا آنها را جذب کنیم؟

فایل های صوتی رایگان

محصول بی نظیر قانون جذب

آموزش قانون جذب