قانون جذب چیست؟

قانون جذب یعنی مطابق با روحیات و فرکانس های فکری خود اتفاقات و شرایطی را به زندگی خود جذب می کنید. به عبارت دیگر تمام اتفاقات زندگی ما (چه خوب و چه بد) نتیجه فرکانس های فکری ما می باشد.

برای اینکه بتوانیم به زندگی خود مسلط شویم باید این موارد را یاد بگیریم:

  1. ذهن ما چه ساختاری دارد و چگونه کار می کند؟
  2. چگونه فرکانس از ذهن ما ارسال می شوند و قابلیت جذب دارند؟
  3. فرکانس های منفی کدام هستند و چگونه باید پاکسازی شوند؟
  4. چگونه باید ذهن خود را روی خواسته هایمان متمرکز کنیم تا آنها را جذب کنیم؟

فایل های صوتی رایگان

بازدید: 258