سیاه چاله منفی

سیاه چاله فرکانس های منفی به نام خداوند مهربان درود بر شما همراه گرامی سیاه چاله فرکانسی چیست؟ حتما برای شما هم پیش آمده است که به مشکلی دچار شده باشید و هر چقدر تلاش می کنید مشکل پیچیده تر و بدتر می شود. انگار تلاش شما برای رهایی از مشکل کار را بدتر می […]

قانون جذبآکادمی فرکانس و جذب

قانون جذب چیست؟

/
قانون جذب چیست؟ سلام من یاسر اخگری هستم و در این متن کوتاه قان…