تمرین های قانون جذب (6 خصوصیت مهم که باید بدانید)

تمرین های قانون جذب که باعث می شود نتایج بهتر و قوی تری از قانون جذب دریافت کنید چیست؟ چگونه می توانید نتایج جذب خود را پر رنگ تر کنید؟